Liên lạc với câu lạc bộ

Chủ tịch câu lạc bộ: Ngo, Anh Tue (Ken Ngo)

Huấn luận viên chính: Le, Minh Tu

Huấn luận viên: Trinh, Nhat Nam; Gabrielle Tucker; Pham Vu

Quản lý câu lạc bộ: Michael Pham

Người sáng lập: Hòa Ngô (James Ngo)

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua phone, email: ngodachoa@hotmail.com, dttc2004@gmail.com hoặc qua mạng xã hội https://www.facebook.com/DotTTC/

BCYF Perkins Community Center - 155 Talbot Ave, Boston, MA 02124. Everyone is welcome!

 Câu lạc bộ bóng bàn Dorchester