Liên lạc với câu lạc bộ

Chủ tịch câu lạc bộ: Tuấn Phạm

Huấn luận viên chính: Nghị Nguyễn

Người sáng lập: Hòa Ngô

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua phone, email: ngodachoa@hotmail.com, dttc2004@gmail.com hoặc qua mạng xã hội https://www.facebook.com/DotTTC/

Viet-AID 42 Charles St, Boston, MA 02122. Sat & Sun: 2:30 - 6:00 PM. Everyone is welcome!

Câu lạc bộ bóng bàn Dorchester