Người chơi ở tất cả các cấp được chào đón và chúng tôi hổ trợ các bài tập cơ bản cho tất cả mọi người bắt đầu chơi.

Bạn cũng có thể liên hệ với huấn luyện viên của chúng tôi, anh Nghị Nguyễn, để có thêm nhiều bài học.

Ở đây chúng tôi bao gồm một số bài tập cơ bản bóng bàn.

BCYF Perkins Community Center - 155 Talbot Ave, Boston, MA 02124. Everyone is welcome!

Câu lạc bộ bóng bàn Dorchester